ยศข้าราชการตำรวจในภาษาไทย/อังกฤษ

ชื่อยศ (ไทย) คำย่อ ชื่อยศ (อังกฤษ) คำย่อ
 พลตำรวจเอก  พล.ต.อ.  Police General  Pol.Gen.
 พลตำรวจโท  พล.ต.ท.  Police Lieutenant General  Pol.Lt.Gen.
 พลตำรวจตรี  พล.ต.ต.  Police Major General  Pol.Maj.Gen.
 พลตำรวจจัตวา  พล.ต.จ.  Police Brigadier General  Pol.Bri.Gen.
 พันตำรวจเอก  พ.ต.อ.  Police Colonel  Pol.Col.
 พันตำรวจโท  พ.ต.ท.  Police Lieutenant Colonel  Pol.Lt.Col.
 พันตำรวจตรี  พ.ต.ต.  Police Major  Pol.Maj.
 ร้อยตำรวจเอก  ร.ต.อ.  Police Captain  Pol.Capt.
 ร้อยตำรวจโท  ร.ต.ท.  Police Lieutenant  Pol.Lt.
 ร้อยตำรวจตรี  ร.ต.ต.  Police Sub-lieutenant  Pol.Sub.Lt.
 นายดาบตำรวจ  ด.ต.  Police Senior Sergeant Major  Pol.Sen.Sgt.Maj.
 จ่าสิบตำรวจ  จ.ส.ต.  Police Sergeant Major  Pol.Sgt.Maj.
 สิบตำรวจเอก  ส.ต.อ.  Police Sergeant  Pol.Sgt.
 สิบตำรวจโท  ส.ต.ท.  Police Corporal  Pol.Cpl.
 สิบตำรวจตรี  ส.ต.ต.  Police Lance Corporal  Pol.L/C.
 พลตำรวจ  พลฯ  Police Constable  Pol.Const.