"พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน" สนองนโยบายผู้บังคับบัญชา   ร่วมมือกับประชาชน   ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด   คุ้นเคยผู้นำท้องถิ่น   อำนวยความสะดวกการจราจร   สร้างมวลชนสัมพันธ์  

 

 

คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เชียงคำ
ประธาน กต.ตร.สภ.เชียงคำ

กต.ตร.ภาคประชาชน

 

กต.ตร.ตัวแทนส่วนราชการ

 

 

 

 

 

กต.ตร.ตัวแทนปกครองท้องถิ่น

 

 

กต.ตร.ตัวแทนตำรวจ

 

 

 

 

 

กต.ตร.ตัวแทนตำรวจชั้นประทวน

 

 

 

 

วันที่ 23 ก.ค.58 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กต.ตร.สภ.เชียงคำ นายมนัส วงศ์อนันต์ ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เชียงคำ ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.ฯ ครั้งที่ 5/2558 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเสนอแนะในกิจการตำรวจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 
กลับหน้าหลัก
         
สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ จังหวัดพะเยา เลขที่ 1 ม.3 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จว.พะเยา 56110
โทร 0-5445-1444-6 โทรสาร 0-5445-2641, e - mail : [email protected]
+++  เหตุด่วน เหตุร้าย โทร 191 หรือ 054-451444 +++