"พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน" สนองนโยบายผู้บังคับบัญชา   ร่วมมือกับประชาชน   ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด   คุ้นเคยผู้นำท้องถิ่น   อำนวยความสะดวกการจราจร   สร้างมวลชนสัมพันธ์  

สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม

เดือน มกราคม 2558 เดือน มกราคม 2559 เดือน มกราคม 2560
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 เดือน กุมภาพันธ์ 2560
เดือน มีนาคม 2558 เดือน มีนาคม 2559 เดือน มีนาคม 2560
เดือน เมษายน 2558 เดือน เมษายน 2559 เดือน เมษายน 2560
เดือน พฤษภาคม 2558 เดือน พฤษภาคม 2559 เดือน พฤษภาคม 2560
เดือน มิถุนายน 2558 เดือน มิถุนายน 2559 เดือน มิถุนายน 2560
เดือน กรกฎาคม 2558 เดือน กรกฎาคม 2559 เดือน กรกฎาคม 2560
เดือน สิงหาคม 2558 เดือน สิงหาคม 2559 เดือน สิงหาคม 2560
เดือน กันยายน 2558 เดือน กันยายน 2559 เดือน กันยายน 2560
เดือน ตุลาคม 2558 เดือน ตุลาคม 2559 เดือน ตุลาคม 2560
เดือน พฤศจิกายน 2558 เดือน พฤศจิกายน 2559 เดือน พฤศจิกายน 2560
เดือน ธันวาคม 2558 เดือน ธันวาคม 2559 เดือน ธันวาคม 2560
     

 

 
กลับหน้าหลัก
         
สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ จังหวัดพะเยา เลขที่ 1 ม.3 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จว.พะเยา 56110
โทร 0-5445-1444-6 โทรสาร 0-5445-2641, e - mail : [email protected]
+++  เหตุด่วน เหตุร้าย โทร 191 หรือ 054-451444 +++